June 13, 2018

Nộithất Magazine Online

Không gian phủ đầy cây xanh tại nhà hàng ẩm thực Việt Nam – Di An Di ở Brooklyn

The space is filled with greenery at the dining restaurant Vietnam – Di An Di in Brooklyn